Адвокатський запит: що треба врахувати?

Положення ч. 1 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (надалі – Закон) наділяють адвоката правом подавати письмове звернення, тобто адвокатський запит, до будь-якого органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань про надання фактично будь-якої інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту.

Проте існують деякі обмеження щодо певного виду інформації і документів, які має намір отримати адвокат для надання правової допомоги клієнту, про що буде роз’яснено додатково в окремому розділі.

Поряд з цим, важливим є питання правильності оформлення адвокатського запиту як юридичного документа, оскільки, при допущенні адвокатом навіть однієї дрібної помилки через необізнаність або неуважність наслідком може бути як відмова у наданні відповіді на поданий адвокатський запит, так й тривале ігнорування такого звернення або взагалі залишення його без відповіді.

Рада адвокатів України затвердила роз’яснення щодо використання електронного підпису, кваліфікованого електронного підпису адвокатами у адвокатських запитах (рішення від 16 – 17 листопада 2022 року № 132).

РАУ зазначила:

1) електронний підпис фізичної особи – адвоката не потребує додаткового підтвердження статусу адвоката, оскільки на підтвердження своїх повноважень адвокат надає ордер, у якому вже зазначається такий правовий статус;

2) адвокатський запит з додатками (поданий без фізичного письмового підпису адвоката), який підписаний за допомогою електронного підпису, є належним документом, що підтверджує повноваження адвоката у розумінні Закону “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”.

Рада адвокатів України, розглянувши звернення про надання роз’яснення щодо можливості подання адвокатом одного адвокатського запиту стосовно кількох клієнтів (рішення від 16 – 17 листопада 2022 року № 133), звернула увагу на нижченаведене, зокрема.

РАУ зауважила, що профільний Закон не містить заборони щодо подання адвокатом адвокатського запиту в інтересах кількох осіб (клієнтів).

Разом з тим адвокатський запит, поданий в інтересах кількох клієнтів, подається адвокатом виходячи з конкретних індивідуальних обставин, які відображені в договорі про надання правової допомоги.

Таким чином, РАУ звернула увагу, що відповідно до приписів ст. 24 Закону “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” адвокат може подавати адвокатський запит в інтересах кількох осіб з урахуванням конкретних індивідуальних обставин, що відображені в договорі про надання правової допомоги.