ВС роз’яснив, як визначити, чи потребує правочин попереднього схвалення

При визначенні необхідності попереднього схвалення значного правочину слід виходити з даних останньої оприлюдненої фінансової звітності станом на момент його вчинення, а не з тієї, яка буде оприлюднена в майбутньому.

У справі №925/1224/18 оскаржувалося рішення позачергових загальних зборів, яким схвалено правочини, укладені протягом 2017 року. На думку акціонера, котрий володів понад 42% акцій, продаж у лютому 2017-го частинами цілісного майнового комплексу на суму понад 3 млн грн. потребував попереднього погодження зборами. Адже активи підприємства, за даними звітності за 2016 рік, становили трохи більше ніж 10 млн грн.

Суди попередніх інстанцій позов задовольнили, із чим погодився й Касаційний господарський суд. У постанові від 9.09.2020 він зауважив, що відповідно до абз.1 ч.2 ст.70 закону «Про акціонерні товариства» ринкова вартість майна, яке є предметом значного правочину, визначається з урахуванням ПДВ.

У пп.4, 5 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 28.02.2000 №419 (у редакції, що діяла на момент учинення правочину), передбачено, що датою подання фінансової звітності вважається день фактичної її передачі за належністю. Річна фінзвітність повинна бути подана не пізніше 28 лютого наступного за звітним року.

Тож якщо значний правочин учиняється до 28 лютого поточного року і, відповідно, підприємство не виконало свого обов’язку щодо подання фінансової звітності за минулий рік, то в такому разі вартість активів для цілей цього закону визначається за даними останньої річної фінансової звітності, яка була подана відповідно до п.4 порядку станом на момент учинення значного правочину.

Закон і Бізнес