Рада адвокатів України роз’яснила питання роботи адвоката без договору про правову допомогу

Поєднання адвокатом статусу фізичної особи-підприємця незалежно від виду підприємницької діяльності не є порушенням Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» і Правил адвокатської етики та не може бути підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

Такий висновок містить роз’яснення Ради адвокатів України, затверджене рішенням РАУ від 26 лютого 2016 р. №74. До такого висновку РАУ дійшла, розглядаючи звернення КДКА Харківської області щодо дисциплінарної відповідальності адвоката, який діє без укладення договору про надання правової допомоги, та можливості притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката під час зупинення його права на заняття адвокатською діяльністю.

Фізична особа має статус адвоката з часу отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю і внесення відомостей про неї до ЄРАУ та до моменту припинення права на заняття адвокатською діяльністю і внесення про це відповідних відомостей до ЄРАУ. Тому, поширення на адвоката гарантій його професійної діяльності не залежить від укладення та змісту договору про надання правової допомоги з конкретним клієнтом.

Разом з тим, ч.2 статті 27 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» регламентує вичерпні випадки надання правової допомоги адвокатом без укладення договору в письмовій формі.

Системний аналіз ч.1 статті 26 та ч.1 і 2 статті 27 Закону про адвокатуру дозволяє зробити висновок про те, що надання правової допомоги адвокатом без укладення договору в письмовій формі, зокрема, лише на підставі доручення, не допускається, окрім випадків, передбачених ч.2 статті 27 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Отже, укладення адвокатом договору про надання правової допомоги слід вважати обов’язком адвоката, передбаченим законом.

Вичерпний перелік підстав притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності передбачено у статті 34 Закону про адвокатуру, зокрема, п.7 ч. 2 ст.34 Закону встановлено, що порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом, відноситься до дисциплінарних проступків.

Можливість притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності у випадку порушення ним інших обов’язків адвоката, зокрема, за надання правової допомоги клієнту без укладення договору про надання правової допомоги, слід оцінювати виходячи із загальних правових умов та порядку притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

Поєднання адвокатом статусу фізичної особи-підприємця незалежно від виду підприємницької діяльності не є порушенням Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» і Правил адвокатської етики та не може бути підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

Разом з тим, наявність у особи статусу адвоката передбачає можливість її притягнення до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».