Суддя не може встановлювати факт вчинення дисциплінарного проступку адвокатом

Суд не є органом, який здійснює дисциплінарне провадження щодо адвоката. Відтак, окремою ухвалою суддя вправі лише визначити обставини, які можуть містити ознаки дисциплінарного проступку адвоката, але не факт такого проступку.

Про це інформує «Закон і Бізнес» з посиланням на НААУ.

Встановлення ж фактів дисциплінарного проступку адвоката належить до компетенції дисциплінарних органів адвокатури, – нагадали у Національній асоціації адвокатів України.

Там проаналізували відповідні проекти законів «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо постановлення судом вищої інстанції окремої ухвали» та «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо постановлення слідчим суддею, судом окремої ухвали», підготовлені народним депутатом Денисом Масловим.

Законопроектами пропонується доповнити процесуальні кодекси нормою про постановлення окремої ухвали, у якій крім інших відомостей, має зазначатися зміст встановленого факту зловживання процесуальними правами, порушення процесуальних обов’язків або іншого порушення процесуального законодавства, зокрема, адвокатом, прокурором, слідчим чи дізнавачем.

Після постановлення окрема ухвала надсилатиметься органу, до повноважень якого згідно із законом належить притягнення до дисциплінарної відповідальності. При цьому окрема ухвала, яку слідчий суддя, суд постановляє є обов’язковою для виконання.

У НААУ нагадали, що запобігання зловживання процесуальними правами не є функцією правосуддя і об’єктивно виходить за межі судової діяльності. А спробою реалізувати цю ідею буде створено інструментарій обмежень реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов’язків. Також виникають  передумови для зловживань, широкі можливості для виявлення упередженості  та свавілля з боку слідчих

суддів та суду. Адже окрема ухвала може стати засобом для боротьби з неугодними адвокатами, оскільки може виноситися до закінчення судового розгляду справи.

Тож в результаті реалізації запропонованих законодавчих змін кардинально та в гірший бік зміняться гарантії забезпечення стандартів захисту прав людини, що неминуче приведе до  посягань на основоположні права і свободи  громадян.  

За законом особливий порядок здійснення дисциплінарного провадження стосовно адвоката є однією з гарантій адвокатської діяльності.

Саме дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури в процесі розгляду дисциплінарної скарги встановлює факт здійснення адвокатом дисциплінарного проступку і приймає рішення про притягнення його до відповідальності. Натомість, пропоновані зміни покладають встановлення факту вчинення проступку на суд, який здійснює розгляд конкретної справи при безпосередній взаємодії зі сторонами судового процесу. Інколи він суб’єктивно сприймає доводи адвокатів, особливо під час розгляду заяви про відвід

судді.

Встановлення фактів дисциплінарних порушень адвокатів судом є втручанням в дискреційні повноваження адвокатського самоврядування та перетворює останні у статистів, які повинні будуть лише притягувати адвокатів до дисциплінарної відповідальності. Тож фактично порушуються конституційні гарантії незалежності адвокатури, засади її організації та діяльності.

З урахуванням наведеного, НААУ не підтримала такі законодавчі ініціативи та вважає, що вони повинні бути відхилені як такі, що порушують гарантований статтею 131-2 Конституції України принцип незалежності адвокатури України.

Закон і Бізнес