Чому не можна закрити провадження на етапі підготовчого засідання, пояснив ВС

Неявка належним чином повідомленого про дату та час підготовчого засідання позивача, за загальним правилом, не перешкоджає його проведенню.

Про це нагадав Касаційний цивільний суд, переглядаючи справу №463/4480/19. У ній суд першої інстанції повернув без розгляду позовну заяву особи, позаяк вона не з’явилася на підготовче судове засідання.

Утім, КЦС зауважив, що цивільним процесуальним законом чітко розмежовано особливості підготовчого провадження, його строки та розгляд справи по суті з проведенням судового засідання. Зокрема, аналіз змісту п.3 ч.1 ст.257 ЦПК свідчить, що залишення

позовної заяви без розгляду може мати місце лише в тому випадку, якщо позивач, який був належним чином повідомлений про час слухання справи, повторно не з’явився саме на судове, а не підготовче засідання.

Натомість, як свідчать матеріали, у цій справі підготовче судове засідання закрито не було й розгляд справи по суті не призначався (п.3 ч.1 ст.200 ЦПК). Отже, суд першої інстанції дійшов помилкового висновку про залишення позову без розгляду на підставі п.3 ч.1 ст.257 ЦПК, оскільки зазначені положення підлягають застосуванню тільки під час проведення розгляду справи по суті. 

Доводи судів, що позивач, по суті, зловживає своїми процесуальними правами й обов’язками, свідчать лише про те, що протидіяти таким зловживанням можливо в порядку, передбаченому ЦПК.

Закон і Бізнес