ВС пояснив, чому адвоката не завжди слід запрошувати на обшук

Кримінальний процесуальний кодекс не висуває вимоги щодо безумовної обов’язкової участі захисника під час проведення обшуку житла чи володіння особи. Утім, можуть бути й винятки.

Переглядаючи рішення попередніх інстанцій у справі №476/579/18, Касаційний кримінальний суд зауважив, що за певних дуже специфічних обставин невжиття слідчим, прокурором належних заходів щодо забезпечення присутності під час проведення обшуку не тільки осіб, чиї права можуть бути або порушені, але й їх захисників може мати значення при оцінці допустимості протоколу обшуку. Але лише у разі, якщо це в сукупності з іншими специфічними обставинами призвело до істотного порушення прав людини.

У даній справі йшлося про обшук домоволодіння, під час якого було виявлено 18 кущів конопель. Суди перших двох ланок уважали, що було порушено право обвинуваченого на захист, якому встановлена перша «Б» група інвалідності за загальним захворюванням. 

Проте ККС не погодився з такою позицією, оскільки їх колеги не встановили, що слідчому та прокурору було відомо про існування указаних у ст.52 Кримінального процесуального кодексу обставин на час проведення обшуку. Бо вимоги цієї статті застосовуються з моменту встановлення цих вад.

По-друге, суди не навели такі виключні та специфічні обставини проведення обшуку, які б указували, що незабезпечення участі захисника в даному конкретному випадку призвело до істотного порушення прав особи. Тим більше, що останній були роз’яснені права, зокрема право на участь в ході обшуку адвоката, але той висловив бажання на участь в ході обшуку його брата, який не є адвокатом. Коли

ж йому пояснили, що це має бути саме адвокат, він не вказав, кого саме хоче запросити. І взагалі не порушував питання про участь захисника, жодних зауважень до протоколу обшуку не висловлював. 

За таких обставин, ККС дійшов висновку, що висновок судів про недопустимість результатів обшуку та похідних від нього доказів є передчасним і необґрунтованим.

Закон і Бізнес