Правові засади

У період між конференціями адвокатів Чернігівської області функції адвокатського самоврядування у регіоні виконує Рада адвокатів Чернігівської області.

Рада адвокатів Чернігівської області підконтрольна і підзвітна конференції адвокатів Чернігівської області.

Повноваження Ради адвокатів:

1) представляє адвокатів Чернігівської області;

2) складає порядок денний, скликає та забезпечує проведення конференції адвокатів Чернігівської області;

3) забезпечує виконання рішень конференції адвокатів Чернігівської області, здійснює контроль за їх виконанням;

4) здійснює інформаційно-методичне забезпечення адвокатів Чернігівської області, сприяє підвищенню їх кваліфікації;

5) приймає присягу адвоката України;

6) визначає представників адвокатури до складу конкурсної комісії з відбору адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги;

7) сприяє забезпеченню гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних і соціальних прав адвокатів;

8) розпоряджається коштами та майном відповідно до затвердженого кошторису;

9) забезпечує в установленому порядку внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України;

10) утворює комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги;

11) виконує інші функції відповідно до Закону, рішень конференції адвокатів Чернігівської області, Ради адвокатів України, з’їзду адвокатів України.

Рада адвокатів Чернігівської області є юридичною особою. Повноваження і порядок роботи Ради адвокатів Чернігівської області визначаються  Законом України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”та положенням про Раду адвокатів Чернігівської області.

Установчим документом ради адвокатів Чернігівської області є Положення про Раду адвокатів Чернігівської області, яке затверджується Радою адвокатів України.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.