Чи має суд розглянути позов без позивача, який просив це зробити без нього — ВП ВС

Навіть якщо явка позивача не визнавалась обов’язковою, повторна неявка в судове засідання без поважних причин, якщо це перешкоджає розгляду справи, дає підстави для залишення позовної заяви без розгляду.

На це звернула увагу Велика палата ВС в ухвалі від 20.07.2023 у справі №9901/439/21, інформує «Закон і Бізнес».

У цій справі Касаційний адміністративний суд як суд першої інстанції визнав наявність підстав для залишення позову без розгляду через неприбуття позивача в судове засідання повторно, неповідомленням позивача про причини неприбуття його (або його представника) до суду повторно та неможливістю розгляду справи у зв’язку з неявкою позивача (або його представника).

Позивач подав апеляційну скаргу, наголошуючи, що його представники надсилали до Верховного Суду заяви про розгляд справи за відсутності позивача.

Проте ВП ВС зазначила, що, ініціювавши судовий розгляд, позивач насамперед повинен активно використовувати визначені законом процесуальні права, здійснювати їх з метою, з якою такі права надано. Реалізація особою процесуальних прав невіддільна від виконання нею процесуального обов’язку щодо сприяння встановленню в судовому процесі дійсних обставин у справі з метою отримання правосудного рішення.

Також ВП ВС звернула увагу на правову позицію Європейського суду з прав людини, зокрема, у справі «Пономарьов проти України», згідно з якою сторони в розумні інтервали часу мають вживати заходів, щоб дізнатись про стан відомого їм судового провадження.