Чи можна посилатися на рішення суду іншої юрисдикції як доказ у кримінальному провадженні, пояснив ВС

Закон не містить положень, на підставі яких рішення судів інших юрисдикцій могли би бути визнані преюдиціальними в кримінальному процесі, тобто такими, які звільняють суд від необхідності встановлення обставин, які підлягають доказуванню.

На це звернув увагу Касаційний кримінальний суд у постанові від 4.08.2021 у справі №390/934/13-к. В ній прокурор оскаржував виправдувальний вирок групі осіб, які обвинувачувалися, зокрема, у створенні фіктивних підприємств, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі у вигляді недоотриманого ПДВ.

Суд першої інстанції визнав зібрані у провадженні окремі докази недостовірними, а ряд інших — неналежними та недопустимими. З цим погодилася й апеляційна ланка. Причому остання двічі переглядала своє рішення за вказівкою касаційного суду. Зокрема, пославшись на рішення судів інших юрисдикцій, постановлені у двох справах.

Однак, ККС наголосив, що надання цим судовим рішенням преюдиціального значення у кримінальному провадженні є безпідставним з кількох причин. Зокрема, у кримінальному провадженні суд має встановити обставини, які підлягають доказуванню, шляхом дослідження та оцінки всієї сукупності доказів.

По-друге, здійснюючи кримінальне судочинство, суди не вирішують спір, а розглядають пред’явлене особі обвинувачення і за допомогою доказів встановлюють, чи винна вона у вчиненні правопорушення. 

По-третє, формальне дотримання вимог цивільного (господарського) законодавства при укладенні певних правочинів не виключає злочинного умислу або злочинності дій. 

По-четверте, у названих інших справах і в цьому кримінальному провадженні брали участь різні учасники, були різними предмет розгляду, засоби доказування і обсяг доказів. 

Отже, суд апеляційної інстанції повинен був не обмежуватися посиланням на рішення судів інших юрисдикцій, а надати їм оцінку з урахуванням всіх обставин кримінального провадження та всієї сукупності наданих сторонами доказів.

Закон і Бізнес