Як обчислюється стаж роботи помічником адвоката?

Обчислення стажу роботи помічником адвоката для звільнення від проходження стажування здійснюється починаючи з дати початку роботи, визначеної трудовим договором між помічником та адвокатом, при умові дотримання вимог положення про помічника адвоката та порядку ведення ЄРАУ щодо строків подання до відповідної ради адвокатів установлених документів про помічника адвоката.

Відповідне роз’яснення затверджено рішенням Ради адвокатів України від 26 лютого 2016 р. №7.

Зауважимо, від проходження стажування звільняються особи, які на день звернення із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту мають стаж роботи помічника адвоката не менше одного року за останні два роки.

Правовий статус та умови діяльності особи, яка займає посаду помічника адвоката, регламентує Положення про помічника адвоката, затверджене рішенням РАУ від 25 вересня 2015 року №113.

Так, пункт 1.3.3. Положення встановлює, що помічники адвоката працюють на підставі трудового договору (контракту), укладеного з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням, з додержанням вимог Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» і законодавства України про працю.

Відповідні адвокат чи об’єднання, які уклали трудовий договір з помічником адвоката, звертаються із заявою до ради адвокатів регіону про видачу посвідчення помічника адвоката та внесення відомостей про помічника адвоката до ЄРАУ. Рада адвокатів регіону вносить дані про помічника адвоката до ЄРАУ та в 30-ти денний строк із дня надходження заяви видає посвідчення помічника адвоката.

Приписами пункту 8.4. Положення встановлено, що до стажу роботи помічником адвоката, що дає право на звільнення від проходження стажування, враховується стаж роботи помічником адвоката, якщо помічник працював на умовах повного робочого тижня, а роботодавцем за таку особу до державного бюджету України сплачувався єдиний соціальний внесок.

Не зараховується як стаж роботи помічника адвоката, необхідний для звільнення від проходження стажування, робота особи на посаді помічника адвоката за сумісництвом та на умовах цивільно-правових договорів.

Отже, ні Закон «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ні Положення про помічника адвоката, ні інші норми не вказують, що підставою для обчислення стажу роботи помічника адвоката є наявність посвідчення помічника адвоката, а відповідно і не встановлюють, що перебіг початку обчислення стажу роботи розпочинається з дати видачі посвідчення чи дати внесення даних про помічника адвоката до ЄРАУ.

Разом з тим, слід враховувати, що особа, яка не має посвідчення помічника адвоката встановленого зразка та дані про яку не внесено до Єдиного реєстру адвокатів України, не має статусу помічника адвоката та права виконувати пов’язані з цим статусом дії.

З огляду на це, обчислення стажу роботи помічником адвоката для звільнення від проходження стажування, здійснюється відповідно до приписів законодавства України про працю, починаючи з дати початку роботи, визначеної трудовим договором (наказом про прийняття на роботу) між помічником та адвокатом (адвокатським бюро чи об’єднанням), при умові дотримання вимог Положення про помічника адвоката та Порядку ведення ЄРАУ щодо строків подання до відповідної РАР установлених документів про помічника адвоката.